logo_magen.jpg

מגן ייעוץ מתמחה ובעלת ותק של 30 שנה בעבודה  עם רשויות מקומיות בהגשת בקשות לתקציבים ממשרדי ממשלה וגופי סמך נוספים .

השרותים שלנו :​

  • איתור תקציבים וקולות קוראים המיועדים לרשויות מקומיות 

  • דיווח תקציבים שוטפים ובלתי רגילים

  • מעקב ודיווח החלטות ממשלה לפי מגזרים

  • קידום מיזמי מפעל הפיס

  • מערכת קול מגן - ניהול תקציבים שוטפים

  • ניהול תב"ר (תקציב בלתי רגיל)

יש לכם תקציבים שעדיין לא קיבלתם ?

תקציב בלתי רגיל שלא התקבל?

מעוניינים להגדיל את הכנסות הרשות ? 

הגעתם למקום הנכון !

קול מגן מערכת לניהול תקציבים - חבילות